Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor EVB Massagetherapie! De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywet ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR) is vanaf 25 mei 2018 van kracht.

Op de diverse behandelingen zoals ze worden aangeboden bij EVB Massagetherapie te Ede zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Als de cliënt een afspraak maakt bij EVB Massagetherapie wordt er van uitgegaan dat hij/zij met onderstaande  akkoord gaat.

 1. Voor het bijhouden van een up-to-date klantenbestand wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden enkel gebruikt om met de cliënt in contact te komen, afspraken te maken of te annuleren.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er een intake gehouden om de aard van de klachten en/of wensen vast te stellen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Allergieën en medicijngebruik moeten altijd gemeld worden.
 3. EVB Massagetherapie is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 4. Bij wijzigingen in de aard van de klachten en/of wensen van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 5. Alle informatie die de cliënt tijdens de intake en de massage/behandeling vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming vooraf wordt deze niet aan derden verstrekt.
 6. Bij EVB Massagetherapie wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan er worden afgezien van een massage/behandeling. In dat geval kan worden geadviseerd eerst een huisarts of specialist te raadplegen.
 7. Bij koorts (bijv. griep) mag er niet gemasseerd of behandeld worden. Bij zwangerschap, acute blessures, hoge bloeddruk en andere aandoeningen is het raadzaam vooraf advies te vragen aan de behandelende (huis)arts.
 8. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden in rekening gebracht.
 9. De contante betaling dient direct na de massage/behandeling te worden voldaan.
 10. Voor strippenkaarten en cadeaubonnen gelden de volgende regels:
 1. EVB Massagetherapie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 2. Cliënten die onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra indicatie, kunnen worden geweigerd.
 3. Roken is niet toegestaan in de praktijk.
 4. Indien u jonger bent dan 18 jaar dient er een volwassene bij de massage aanwezig te zijn.
 5. Bij EVB Massagetherapie worden geen erotische en seksuele massages aangeboden. Cliënten die hier wel op (z)inspelen worden verzocht direct de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 6. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart de cliënt EVB Massagetherapie niet aansprakelijk te stellen voor bij- en/of nawerkingen die het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

 

Als u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met de bijgewerkte algemene voorwaarden dan kunt u mij dat laten weten en verwijder ik uw persoonlijke gegevens uit mijn administratie.

Als u andere vragen heeft dan hoor ik het graag via 06-14365667 of per e-mail info@evbmassage.nl